Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

11/01/2024

Zadanie w ramach projektu BEZPIECZNY DOM, współfinansowany przez  Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach  zadań  publicznych pod nazwą: Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie, kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin, 2023

            Serdecznie zapraszamy do zapoznania się powstałą w ramach projektu Bezpieczny Dom publikacją  dla rodziców i pracowników instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej: BEZPIECZNY DOM publikacja

 

Do pobrania:

BEZPIECZNY-DOM-publikacja