Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Pakiet produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego w ramach projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Łapach

Trzy logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
PLAN ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
ZASADY WSPÓŁPRACY CUS W ZAKRESIE TWORZENIA PARTNERSTW LOKALNYCH