Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Punkt poradnictwa specjalistycznego

Cel usługi: 

Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego m.in. psychologicznego, terapia uzależnień, poradnictwo rodzinne. 

Forma realizacji: 

Udzielanie konsultacji i porad, prowadzenie grup wsparcia, udzielanie pomocy terapeutycznej.

Kto może skorzystać? 

Ze specjalistycznego poradnictwa może skorzystać każdy mieszkaniec gminy Łapy.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Należy skontaktować się z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych osobiście w siedzibie CUS lub pod nr tel. 833 50 20

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bezpłatnie.