Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 15 ustawy o pomocy społecznej – do zadań własnych gminy należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

CUS w Łapach sprawia pogrzeby dla osób, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje.  Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę Łapy zgodnie z wyznaniem zmarłego po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem kościoła oraz zachowaniem przepisów prawa i zwyczajów miejscowych.

W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Dyrektora CUS w Łapach.

Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku.

Realizację usług pogrzebowych CUS w Łapach zleca zakładowi pogrzebowemu prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, obejmujące niezbędne czynności.