Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Klub Senior+

Kliknij tutaj i zobacz co robimy …

Cel usługi: 

Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. 

Forma realizacji: 

Tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, zajęcia aktywizacyjne m.in w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników, organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach, propagowanie kultury i sztuki,  upowszechnianie zdrowego trybu życia. 

Kto może skorzystać? 

Mieszkańcy gminy Łapy w wieku 60+ nieaktywni zawodowo. 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Należy skontaktować się z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych osobiście w siedzibie CUS lub pod nr tel. 833 50 20 lub z Dziennym Domem Senior +  ul. Leśnikowska 54 tel. 85 814 14 44. 

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Udział w zajęciach Klubu Senior + jest bezpłatny.