Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informujemy o możliwości składania wniosków w Centrum Usług Społecznych w Łapach.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438). Wysokość dodatku węglowego wynosi 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym wyłącznie w 2022r., przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo – w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łapach przy ul. Głównej 50 w godz. od 7:30 do 15:30

W związku z dużym zainteresowaniem dodatkiem węglowym w dniu 24 sierpnia oraz 31 sierpnia godziny pracy CUS zostaną wydłużone do godz. 20:00

 

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi

Do pobrania:

Dodatek węglowy 2022