Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Aktywności Społecznej

Cel usługi:

zapewnienie mieszkańcom gminy Łapy dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz wzmocnienie więzi społecznych i aktywności obywatelskiej poprzez wsparcie w obszarze emocjonalnym oraz społecznym, budowanie i rozwijanie kompetencji rodzicielskich wśród opiekunów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziców, uczestniczących w zajęciach, w procesie wychowania dzieci i młodzieży rozwój zainteresowań i aktywne wypełnianie wolnego czasu, integracja rodzin, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, przełamywanie izolacji społecznej,

Forma realizacji:

Wykłady, prelekcje, dyskusje, pogadanki, warsztaty, wycieczki, konkursy, zajęcia ruchowe, warsztaty edukacyjne, doradztwo i konsultacje edukacyjno-animacyjne, warsztaty rękodzielnicze, imprezy kulturalno-oświatowe.

Kto może skorzystać?

Z oferty Centrum Aktywności Społecznej może skorzystać każdy mieszkaniec gminy Łapy, w szczególności  rodziny, w tym rodzice w oddziaływaniu na dzieci i młodzież, osoby opiekujące się osobami zależnymi, dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Należy skontaktować się z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych osobiście w siedzibie CUS lub pod nr tel. 85 833 50 20

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Udział w zajęciach Centrum Aktywności Społecznej jest bezpłatny.

Centrum Aktywności Społecznej prowadzone jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Centrum Usług społecznych w Łapach.