Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Wnioski, oświadczenia

Poniżej znajdują się formularze dokumentów do samodzielnego wypełnienia.

Do pomocy społecznej
Do Zasiłku Dla Opiekuna