Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Klub Wolontariusza

Kliknij tutaj i zobacz co robimy …

Cel usługi: 

Celem członków Klubu Wolontariusza jest dobrowolne, bezpłatne i bezinteresowne świadczenie pomocy na rzecz potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Celem nadrzędnym naszej działalności jest między innymi propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspakajaniu ludzkich potrzeb. Klub Wolontariusza spełnia rolę łącznika między potrzebującymi, a pomagającymi. Z wolontariatu może korzystać każdy mieszkaniec naszej gminy niezależnie od statusu materialnego.

Udaje nam się poprzez wolontariat tworzyć lokalne więzi międzyludzkie a także stworzyć ludzką solidarność poprzez włączenie ludzi dobrej woli do niesienia bezinteresownej pomocy.

Forma realizacji:

W ramach Klubu Wolontariusza wokół osób starszych, samotnych są identyfikowane i organizowane kręgi wsparcia sąsiedzkiego, które wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa i dają możliwość szybkiego reagowania na jej potrzeby m.in. w formie wsparcia w czynnościach dnia codziennego (zakupów, towarzyszenia, zdrowia).

W ramach usługi jest prowadzony jest Bank Czasu- instytucja pomocowa, pośrednicząca w bezpłatnej wymianie usług pomiędzy jej członkami.

Bank umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami.

Kto może skorzystać?

Usługa jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Łapy.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Zainteresowałeś się wolontariatem ? Super! Pierwszy krok za Tobą.

Chcesz zostać wolontariuszem, ale nie bardzo wiesz, jak to zrobić, szukasz inspiracji i porad? Jesteś w dobrym miejscu! A może potrzebujesz pomocy wolontariusza? 

Zapraszamy do kontaktu Klub Wolontariusza w Łapach ul. Leśnikowska 54, klub.wolontariusza@cuslapy.pl, bądź telefonicznie 85 869 90 00. 

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są Twoje oczekiwania. Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc.