Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Rejony – pracownicy socjalni

Rejon I:

Joanna Rzońca – Specjalista pracy socjalnej, tel. 858 335 026, j.rzonca@cuslapy.pl

Rejon II:

Agnieszka Piszczatowska – Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 858 335 026, a.piszczatowska@cuslapy.pl

Rejon III:

Aneta Michalak – Specjalista pracy socjalnej, tel. 858 335 030, a.michalak@cuslapy.pl

Rejon IV:

Marzena Okrasińska – Pracownik socjalny, tel. 858 335 026, m.okrasinska@cuslapy.pl

Rejon V:

Ewa Mościcka – Specjalista pracy socjalnej, tel. 858 335 030, e.moscicka@cuslapy.pl

Rejon VI:

Emilia Kamińska – Starszy pracownik socjalny, tel. 858 335 026, e.faszczewska@cuslapy.pl

Rejon VII:

Marta Czmut – Starszy pracownik socjalny, tel. 858 335 026, m.czmut@cuslapy.pl

Rejon VIII:

Renata Wawulska – Pracownik socjalny, tel. 858 335 027, r.wawulska@cuslapy.pl

Rejon IX:

Jadwiga Pogorzelska – Pracownik socjalny, tel. 858 335 027, j.pogorzelska@cuslapy.pl

Rejon X:

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu”

Bożena Kuryś – Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 85 715 68 13, b.kurys@cuslapy.pl

Rejon XI:

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu”

Agnieszka Jabłońska – Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 85 715 68 13, a.jablonska@cuslapy.pl

Rejon XII:

Grażyna Grabowska – Specjalista pracy socjalnej, tel. 858 335 021,  g.grabowska@cuslapy.pl