Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Program Senior+

Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia “Senior+”.
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach “Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów “Senior +” i Klubów “Senior +”.
Działalność Klubu “Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.
Klub “Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub “Senior+” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia “Senior+”.
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach “Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów “Senior +” i Klubów “Senior +”.
Ośrodek wsparcia działający w formie Dziennego Domu “Senior +” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom “Senior +” może obejmować w szczególności usługi:

  • socjalne, w tym gorący posiłek,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.