Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Dzienny Dom Senior+

Kliknij tutaj i zobacz co robimy …

Cel usługi: 

wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna i integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.

Forma realizacji: 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior + obejmuje w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej, trening kulinarny i samoobsługi.

Kto może skorzystać? 

Mieszkańcy gminy Łapy w wieku 60+ nieaktywni zawodowo. 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Należy skontaktować się z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych osobiście w siedzibie CUS lub pod nr tel. 833 50 20 lub z Dziennym Domem Senior +  ul. Leśnikowska 54 tel. 85 814 14 44 . 

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Udział w zajęciach Dziennego Domu Senior + jest częściowo płatny w zależności od posiadanego dochodu przez uczestnika zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach.