Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Akademia Lidera Lokalnego

Kliknij tutaj i zobacz co robimy …

Cel usługi: 

Wyposażenie lokalnych liderów w wiedzę i umiejętności nt. działań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy Łapy w szczególności osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodzin
z dziećmi i młodzieży, promowanie partycypacji obywatelskiej i edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej.

Wspieranie zasobów i potencjałów tkwiących w społeczności lokalnej poprzez działania i współpracę z liderami społecznymi, organizacjami pozarządowymi. 

Forma realizacji:

Organizowane są warsztaty liderskie, punkt wsparcia lidera, przyznawane są minigranty na oddolne inicjatywy społeczne mieszkańców.

Kto może skorzystać?

Usługa jest skierowana do  tych osób, które mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego zostało zlecone organizacji pozarządowej, kontakt do Punktu Wsparcia Lidera CUS Łapy na portalu miejskim: www.lapy.pl pod adresem email –lider.cus.lapy@gmail.com oraz pod numerem tel. 798 104 692

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Kolejny nabór pomysłów na oddolne inicjatywy społeczne dla grup nieformalnych: organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych min. 3 osób prowadzony będzie
w terminie od 1 czerwca d 15 czerwca 2022r.