Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Zakup finansowany ze środków unii europejskiej

 Informujemy, iż w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 w dniach od 27.11.2023 do 08.12.2023 należy zgłosić się do  CUS (dawnego: MOPS)  mieszczącego się w Łapach przy ul. Głównej 50 (wejście od ulicy Nowej) do punktu obsługi klienta w godzinach od 7.30 do 15.30 celem otrzymania wniosku niezbędnego do wydania skierowania kwalifikującego do otrzymania paczki żywnościowej.

Wyżej wymieniona pomoc jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Przypominamy, iż z paczek mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza  235% kryterium  dochodowego tj.

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie 

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Do pobrania:

Załącznik nr 7. Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023
(dotyczy osób zakwalifikowanych i wykazanych  na liście przekazanej
przez OPS)

Oświadczenie PL FEPŻ 24.11.2023

 


Załącznik nr 7. Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023
(dotyczy osób zakwalifikowanych i wykazanych  na liście przekazanej
przez OPS)

Додаток № 7. Декларація особи, яка звертається за харчовою допомогою за Програмою Європейських  фондів продовольчої допомоги 2021-2027 – Підпрограма 2023

(стосується кваліфікованих осіб, включених до списку центру соціального захисту населення)

Oświadczenie UA FEPŻ 24.11.2023