Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Cel usługi: 

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Forma realizacji: 

Asystent pomaga/wspiera w takich czynnościach jak:

  • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby z niepełnosprawnością przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z usługi?

Należy skontaktować się z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych osobiście w siedzibie CUS lub pod nr tel. 833 50 20.

Inne, ważne informacje dla mieszkańca z punktu widzenia skorzystania z usługi?

Na terenie gminy Łapy usługa Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest świadczona przez Fundację Laboro ul. Kolejowa 12b, Białystok, usługa jest bezpłatna.