Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany osobie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość zasiłku celowego zależy od rodzaju potrzeb i możliwości finansowych Centrum Usług Społecznych w Łapach. Natomiast wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny.