Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

CYFROWE KLUBY SENIORA

Głównym celem projektu jest doposażenie placówek: Klub Senior oraz Dzienny Dom Senior + w Gminie Łapy w sprzęt komputerowy, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie przez seniorów z nowych technologii oraz podniesienie ich kompetencji cyfrowych.

Z pozyskanego dofinansowania zostało zakupione 4 laptopy do dziennego Domu Senior + oraz 4 laptopy do Klubu Senior +

Łączna wartość dofinansowania: 29 834,00 zł.