Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Trzy logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Pierwsza wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Łapach już otwarta!

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, informujemy, że w Centrum Usług Społecznych w Łapach można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający leczenie.

Sprzęt będzie udostępniany bezpłatnie mieszkańcom Gminy Łapy. Osoby spełniające kryteria będą mogły wypożyczyć sprzęt na czas do 6 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach z możliwością przedłużenia.

Celem usługi jest zwiększenie dostępności sprzętu rehabilitacyjnego w Gminie Łapy poprawa jakości życia mieszkańców z potrzebami stałymi i doraźnymi w zakresie rehabilitacji, a także odciążenie rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością i chorobami.

Poniżej znajduje się wykaz sprzętu dostępnego do wypożyczenia:

Lp. Nazwa sprzętu Ilość
1. Kule łokciowe 5 szt.
2. Laska trójnóg 4 szt.
3. Laska czwórnóg 2 szt.
4. Chodzik rehabilitacyjny z podnóżkiem 4 szt.
5. Podnośnik pacjenta 2 szt.
6. Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia tlenu 3 szt.
7. Balkonik ułatwiający chodzenie (na 2 kółkach) 3 szt.
8. Balkonik ułatwiający chodzenie i wstawanie bez kółek 3 szt.
9. Rotor rehabilitacyjny kończyn górnych i dolnych 2 szt.
10. Wózek inwalidzki dla dzieci 2 szt.
11. Wózek inwalidzki dla dzieci z podpórką na głowę 1 szt.
12. Łóżko pielęgnacyjno- rehabilitacyjne z uchwytem do podciągania 8 szt.
13. Stojak do kroplówki na kółkach 6 szt.
14. Ławka obrotowa na wannę 2 szt.
15. Schodołaz gąsienicowy 1 szt.
16. Materac przeciwodleżynowy 20 szt.
17. Uchwyt do łóżka na wysięgniku 1 szt.
18. Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej 4 szt.
19. Wózek inwalidzki dla dorosłych z podpórką na głowę 1 szt.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Społecznych w Łapach

ul. Główna 50, 18-100 Łapy

telefon: 85 833 50 20, 85 715 25 50 wew. 210

mail: kontakt@cuslapy.pl