Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Orzekaniem o niepełnosprawności dla mieszkańców Gminy Łapy zajmuje się Miejski Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Białymstoku, przy ul. ul. Waryńskiego 32A.

Przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności rozpatrywane są wnioski o wydanie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  • legitymacji osób niepełnosprawnych;
  • kart parkingowych osób niepełnosprawnych;

Zespół orzeka wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej / centrum usług społecznych.

Więcej informacji i wnioski do pobrania:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/osoby_niepelnosprawne/orzecznictwo-o-niepelnosprawnosc.html