Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

21/11/2022

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy w swojej cichej pracy niosą pomoc oraz wsparcie osobom i rodzinom, podając życzliwą dłoń w pokonywaniu codziennych trudności życiowych oraz barier w osiąganiu aktywności społecznej i zawodowej.

Pierwsze uroczystości odbyły się 18 listopada w piątek w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, gdzie na zaproszenie Pana Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego udali się pracownicy Centrum Usług Społecznych w Łapach wraz z Panem Burmistrzem Krzysztofem Gołaszewskim. Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia pracownikom, którzy przepracowali ponad 30 lat w zawodzie pracownika socjalnego, przez Panią Wiesławę  Burnos – członka zarządu województwa oraz Panią Elżbietę Rajewską – Nikonowicz Dyrektora ROPS w Białymstoku. Takie gratulacje otrzymała  także Pani Grażyna Grabowska, która osiągnęła 40 letni staż pracy w pomocy społecznej w Łapach. Wielką radością było wspólne przebywanie, poczęstunek i koncert zespołu „Zimne Dranie” podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Dziś rano na Pracowników Centrum Usług Społecznych w Łapach czekała miła niespodzianka. Pan Krzysztof Gołaszewski Burmistrz Łap oraz Pani Katarzyna Żukowska – Koc Dyrektor CUS w Łapach złożyli osobiście życzenia wszystkim pracownikom Centrum, którzy dziś obchodzą swoje święto, wręczając także drobne upominki. Z ust gospodarzy padły piękne słowa i życzenia: zdrowia, siły, empatii i wzajemnego szacunku aby nieść naszym podopiecznym i sobie nawzajem, to co piękne, wartościowe i dobre. Wspólne przebywanie przy kawie i słodkościach dodały wszystkim pozytywnej energii i radości na kolejne dni służby drugiemu człowiekowi, wymagającej wiele wrażliwości i empatii.  

Kolejny miły gest to list z życzeniami i wyrazami uznania dla pracy naszych pracowników od Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego, który rozpoczyna piękny cytat Adama Asnyka „Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą”. Pan poseł życzy „aby zaangażowanie i wysiłek związany z pełnieniem służby był źródłem satysfakcji, a zawód, który wykonujemy cieszył się poważaniem, uznaniem oraz zaufaniem społecznym”, czego sobie i wszystkim pracownikom służb społecznych życzymy również.