Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

19/07/2023

 Szanowni Państwo !

W związku z istotnym problemem społecznym jakim jest przemoc domowa zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców Gminy Łapy.

Uzyskane od Państwa informacje wykorzystane będą do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

            Ankieta aktywna będzie do 2 sierpnia 2023 roku.

            Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i zapewniamy o poufności uzyskanych odpowiedzi.