Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

19/04/2023
Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze na bezpłatne, weekendowe warsztaty, które odbędą się 05-07 maja 2023 r., w Różanymstoku.
Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, którzy doświadczają problemów wychowawczych, odczuwają zaburzone relacje, lub potrzebują pomocy i wsparcia w budowaniu więzi.
Zgłosić się można poprzez formularz on-line: https://wolontariat.salezjanie.waw.pl/warsztaty-dla-rodzicow/ 
lub drogą mailową na adres: wolontariat@salezjanie.waw.pl