Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

24/04/2023

Szanowni Państwo,

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Łapach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych (CUS). To instytucja o bardzo szerokim polu działania, zajmująca się wspieraniem rodziny, pomocą społeczną, ochroną zdrowia i środowiska, edukacją publiczną oraz promowaniem aktywności obywatelskiej i kultury. W ramach CUS działa aktualnie pięć usług społecznych, jakimi są:
1. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego;
2. Akademia Lidera Lokalnego;
3. Centrum Aktywności Społecznej;
4. Klub Wolontariusza;
5. Mieszkanie Chronione.

Celem tej anonimowej ankiety jest zebranie Państwa opinii na temat stanu wymienionych wyżej 5 usług społecznych oraz poznanie Państwa oczekiwań i pomysłów co do możliwej przyszłości CUS. Dzięki tej wiedzy Centrum Usług Społecznych będzie mogło projektować swoje usługi tak, aby odpowiadały na Państwa rzeczywiste potrzeby. Badanie przeprowadza firma Swarmcheck Sp. z o. o. na zlecenie Gminy Łapy.

Ankieta składa się w większości z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz kilku pytań otwartych, w których pytamy o Państwa przemyślenia i pomysły. Nie ma konieczności odpowiadania na wszystkie pytania – jeśli z dowolnego powodu nie chcą Państwo wypowiadać się na dany temat, wystarczy przejść do kolejnego pytania za pomocą strzałki.

Uzupełnienie ankiety w całości (odpowiedź na pytania z wszystkich czterech części) zajmie ok. 15 minut.

Ankieta będzie aktywna do 30.04.2023 r.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!