Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

11/10/2023

Informujemy, iż w ramach  Programu „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” rusza kolejna pomoc żywnościowa  dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w  Centrum Usług Społecznych w Łapach.

 

Pomoc ta przeznaczona jest dla osób najbardziej potrzebujących, znajdujących  się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Do pomocy żywnościowej uprawnia dochód nieprzekraczający  235% kryterium  dochodowego tj.

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie 

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

 

Termin zgłaszania się po wnioski niezbędne do wydania  skierowania kwalifikującego do otrzymania paczki żywnościowej oraz miejsce odbioru paczek  zostanie umieszczone na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Łapach.

 

Szczegółowe informacje na temat FEPŻ dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027