Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

19/05/2023

Centrum Usług Społecznych w Łapach realizuje w roku 2023 Program “Opieka 75+”.

 • Cel programu:
 • Zapewnienie osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia i wieku w ramach usług opiekuńczych.
 • Adresaci programu:
 • Mieszkańcy Gminy Łapy w wieku 75 lat i więcej, osoby samotne, osoby samotnie gospodarujące oraz osoby pozostające w rodzinie.
 • Czas realizacji:               
 • Styczeń 2023r. – Grudzień 2023r.

 

 • W ramach programu “Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby, które:
 • po raz pierwszy skorzystają z Programu „Opieka 75+”,
 • osoby, które korzystały już z programu w 2022r. i będą go kontynuowały w 2023r.
 • osoby, które potrzebują zwiększenia liczby godzin ww. usług.

 

 • Jak skorzystać ze wsparcia:
 • złóż wniosek o usługi opiekuńcze do Centrum Usług Społecznych w Łapach;
 • pracownik socjalny umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania;
 • kryterium dochodowe dla osoby samotnej – 776 zł
 • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 600 zł
 • W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego naliczona zostanie częściowa odpłatność za świadczone usługi.

 

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy mogą zgłaszać się do CUS w Łapach osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. (85) 715-25-50 w godzinach pracy Centrum tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.