Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

06/12/2022

Centrum Usług Społecznych w Łapach informuje, iż w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego udziela mieszkańcom Gminy Łapy poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie terapii uzależnień (m.in uzależnienia od środków odurzających, hazardu, oraz komputera itp).

Zakres poradnictwa ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby, która zechce skorzystać z Punktu.

Poradnictwo udzielane jest bezpłatnie.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Łapach ul. Główna 50, osobiście lub pod nr telefonu 85 833 50 20.