Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

23/03/2023

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA oraz Fundacja Przystanek Autyzm rozpoczynają rekrutację uczestników projektu pt. “Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem”.

 

Czas trwania: 01.08.2022 – 31.12.2023  

Cel projektu: Utworzenie w miejscowości Łapy i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z ASD.

Grupa docelowa: ·  osoby, które mieszkają na terenie gmin: M. Białystok, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Zabłudów, Czarna Białostocka, Wasilków i Turośń Kościelna,

  • osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Rekrutacja:  Zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

W ramach  projektu stworzone zostało mieszkanie wspomagane na terenie miejscowości Łapy, które ma służyć treningowi umiejętności społecznych  oraz przede wszystkim ma być to miejsce usamodzielniania uczestników. W mieszkaniu świadczone będą usługi wspierające aktywność osób z zakresu nauki, podtrzymania i powstrzymania regresu osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnieniu ról społecznych, a także pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego z wykorzystaniem usług dostępnych w społeczności lokalnej.

UDZIAŁ W PROJECIE JEST BEZPŁATNY

REKRUTACJA TRWA CAŁY CZAS

Więcej informacji znajdą Państwo w linku: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – Aktualności (kta.bialystok.pl) oraz u koordynatora mieszkania wspomaganego tel. 796 351 333.

Koordynator mieszkania wspomaganego

Ewelina Zawadzka.

Rekrutacja do projektu Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem