Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

10/06/2022

Gmina Łapy oraz Centrum Usług Społecznych w Łapach zapraszają do udziału w pracach Zespołu.

Termin spotkania: 27.06.2022r. (czwartek) godz. 09.00 – 14.15

Miejsce spotkania:

 Moderator: Agnieszka Otapowicz

 Harmonogram spotkania:

09.00 – 10.30 – Ewaluacja CUS – badania ilościowe i jakościowe, które potwierdzą jakość  świadczonych usług, skuteczność oraz poziom satysfakcji odbiorców – propozycja działań

10.30 – 10.45 – Przerwa

10.45 – 12.15 –  Omówienie oczekiwanych rezultatów działań w konkursach na rok 2022/2023

12.15 – 12.45 – Przerwa

12.45 – 14.15 – Aktualny stan wdrażania Programu Usług Społecznych – sukcesy, wyzwania, trudności – analiza, dyskusja, rekomendacje

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej na adres e-mail: m.krasnopolska@cuslapy.pl do 23.06.2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy!