Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

08/03/2024

Burmistrz Łap zaprasza do współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Łapach przedstawiciela organizacji pozarządowej. Zadaniem członka będzie współpraca z innymi przedstawicielami instytucji wchodzącymi w skład ZI.

ZI działa na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Łapy i realizuje Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.
Funkcja członka Zespołu Interdyscyplinarnego jest bezpłatna.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 85 833 50 22 lub drogą mailową a.mazur@cuslapy.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.03.2024r.