Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

30/08/2022

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692) “w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.”

 

Instrukcja wypełnienia i wysłania wniosku na dodatek węglowy w sposób elektroniczny.

Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako plik PDF w trybie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.

Krok po kroku:

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc
Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx
Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf

Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać/zeskanować jako jeden plik w formacie .pdf

Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Podpisać plik .PDF zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na nim po ponownym otwarciu znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).

Zalogować się na ePUAP

Wybrać Pismo ogólne do urzędu

Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

Skrytka EPUAP Centrum Usług Społecznych w Łapach

/9660591331/skrytka

/9660591331/SkrytkaESP

Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron oraz plików w formatach innych jak PDF.