Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

29/08/2022

Zapraszamy do klas wielozawodowych Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Nauka zawodu odbywa się u pracodawców w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę.  Za praktyki  młodzież otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  ZSZ nr 5  (tel. 85 653 24 55) lub   w Hufcu Pracy (tel. 85 65 33 505).