Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

22/09/2022

16 września 2021 r. pomiędzy Centrum Usług Społecznych w Łapach – reprezentowanym przez panią Katarzynę Żukowską – Koc – Dyrektora Centrum a organizacjami pozarządowymi zostały podpisane kolejne umowy na realizację usług społecznych: Centrum Aktywności Społecznej oraz Akademia Lidera Lokalnego. Wsparcie kierowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Łapy!

 

To już kolejna edycja Centrum Aktywności Społecznej, które będzie prowadzone przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – reprezentowany przez panią Iwonę Zaborowską – Prezesa Zarządu.

W ramach oferty CAS realizowane będą m.in. warsztaty, szkolenia tematyczne, artystyczne, sportowe i edukacyjne. Będą odbywały się spotkania autorskie, prelekcje i pogadanki na tematy związane z wychowywaniem dzieci i nastolatków, komunikacją interpersonalną, przedsiębiorczością i finansami, a także dotyczące profilaktyki i zdrowego stylu życia. W ramach Centrum zorganizowane zostaną półkolonie zimowe i letnie dla dzieci oraz szereg wydarzeń lokalnych m.in. potańcówki, pikniki rodzinne oraz terenowe zajęcia dla dzieci i rodzin.

 

II edycja Akademii Lidera Lokalnego, prowadzona będzie przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA – reprezentowaną przez panią Renatę Dobkowską – Prezesa Fundacji.

Głównym celem działań Akademii będzie wzmocnienie kompetencji liderskich, pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Łapy. 

W ramach Akademii Lidera Lokalnego realizowane będą m.in. warsztaty liderskie, akcje społeczne promujące zaangażowanie społeczne, punkt wsparcia lidera/ki, którego celem będzie doradztwo prowadzone przez ekspertów w zakresie zakładania organizacji, pozyskiwania środków finansowych na realizację pomysłów,  a także odbędą się konkursy na oddolne inicjatywy realizowane przez uczestników szkoleń z możliwością ich finansowania.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na naszą stronę internetową cuslapy.pl. Sukcesywnie będziemy zamieszczać informacje o planowanych wydarzeniach.

 

Usługi realizowane są w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.