Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

16/09/2022

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692) w związku z art. 36 § 1, § 2, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosku o wypłatę dodatku węglowego nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Powodem jest oczekiwanie na przekazanie przez Wojewodę Podlaskiego środków na realizację wypłat dodatków węglowych.