Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

10/11/2022

Klub Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU” działający przy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

zaprasza osoby:

 

  • w wieku aktywności zawodowej,
  • zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Łapy,
  • korzystające z pomocy społecznej,
  • bezrobotne, niepełnosprawne, itp.
  • w innej trudnej sytuacji życiowej.

Proponowane formy wsparcia:

  • indywidualne wsparcie pracownika socjalnego, tutora,

konsultanta ds. zatrudnienia,

  • uczestnictwo w grupie samopomocowej,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • kursy i szkolenia dopasowane do predyspozycji zawodowych

uczestników projektu i potrzeb lokalnego rynku pracy,

w tym stypendia szkoleniowe,

  • płatne staże zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników: grudzień 2022 – styczeń 2023r.

Realizator projektu:

Centrum Usług Społecznych w Łapach,

18-100 Łapy, ul. Główna 50,

pn.-pt. 7.30-15.30,

tel. 85 715 25 50

Więcej informacji: www.cuslapy.pl