Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

03/11/2022

Centrum Usług Społecznych w Łapach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łapach chcą edukować i przeciwdziałać problemom społecznym m.in. przemocy, alkoholizmowi, uzależnieniom.

To ciągle tematy Tabu, które chcemy przełamać!

Zapraszamy do udziału w akcji partnerów instytucjonalnych (szkoły), którzy dzięki temu mogą realizować swoje cele statutowe oraz firmy komercyjne, które mogą budować wizerunek społecznie odpowiedzialnych.

Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży, a także przeciwdziałanie przemocy. Projekt jest narzędziem edukacyjnym, które z powodzeniem może być wykorzystywany w szkole np. podczas lekcji wychowawczej.

Zapraszamy do udziału w filmie/grze. W przypadku stworzonej opowieści, od użytkownika wymagana jest akcja (tak samo jak w grze). Od decyzji użytkownika zależy to, jak potoczy się historia. Film staje się więc grą, w której użytkownik dokonuje wyborów w temacie przemocy. Dołącz do projektu i edukuj z nami dzieci, młodzież i rodziców. Angażuj społecznie w swoją markę.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. „Przemoc” w wersji elektronicznej.