Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

26/09/2022

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Białymstoku

OŚRODEK WSPARCIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

 tel.  514 017 658,

535 672 356

Email: towarzystwopp1@gmail.com

Magnoliowa 4

15-669 Białystok

 

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 1000– 1900.

Rodziny zastępcze przyjmowane są po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym, które:

–     z powodu problemów osobistych, rodzinnych lub społecznych mają problemy wychowawcze z dziećmi naturalnymi lub powierzonymi,

–     znalazły się w sytuacji kryzysowej,

–     poszukują możliwości pomocy, konsultacji  i wsparcia,

–     chcą podnosić swoje umiejętności opiekuńcze i wychowawcze.

Warunkiem podjęcia konsultacji lub szkolenia w naszym Ośrodku jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów osobistych, rodzinnych i wychowawczych lub podnoszenia swoich umiejętności wychowawczych.

Osoby pracujące w naszym Ośrodku mają doświadczenie w pracy środowiskowej, w pracy wychowawczej oraz terapii rodzinnej.

Trudności wychowawcze stwarzane przez dzieci rozumiemy jako ich nieefektywny, destrukcyjny sposób radzenia sobie ze swoimi problemami osobistymi, rodzinnymi czy społecznymi. Problemy te często wynikają z braku porozumienia i mają swoje korzenie w doświadczeniach dziecka w rodzinie. Dlatego też, w miarę możliwości, swoim postępowaniem konsultacyjnym lub terapeutycznym staramy się objąć całą rodzinę.

W trakcie konsultacji koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu problemów psychologicznych leżących u podłoża problemów wychowawczych. Prowadzone postępowanie obejmuje także poszukiwanie rozwiązania tych problemów oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na efektywne zaspokajanie potrzeb dziecka bez naruszania potrzeb innych.

W trakcie prowadzonych szkoleń dla rodziców zastępczych koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu przez nich dziecka powierzonego. Zrozumieniu jego historii, doświadczeń, potrzeb i problemów oraz możliwości udzielenia mu efektywnej pomocy.

 

W ramach programu naszego Ośrodka proponujemy następujące formy pomocy     i szkolenia:

  • porady i konsultacje dla młodzieży,
  • porady i konsultacje dla rodziców,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • interwencje kryzysowe,
  • wizyty domowe,
  • terapię indywidualną,
  • terapię rodzinną,
  • zajęcia psychoedukacyjne,
  • grupy wsparcia,

Korzystanie z proponowanych form pomocy poprzedzone jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości rodziny zastępczej oraz wspólnemu uzgodnieniu programu i zasad pomocy lub szkolenia.

Do pobrania:

Program ROZ.PDF