Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

17/10/2022

PACZKI  ŻYWNOŚCIOWE

 

w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy

Podprogram 2021

 

 

Termin wydawania paczek  w godz. 9.00-12.00

 

24.10.2022 (poniedziałek)

25.10.2022 (wtorek)

26.10.2022 (środa)

 

Do wyczerpania zapasów

Miejsce odbioru paczki: Łapy, ul.  Sikorskiego 15

(plac za budynkiem CKZ).

 

 

Paczki będą  wydawane   na zewnątrz budynku, gdzie konieczne będzie zachowanie bezpiecznej odległości oraz użycie maseczek.