Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

09/01/2023

Warsztaty są adresowane do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Służą zapoznaniu się z problematyką dotyczącą nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, ukierunkowane będą przede wszystkim na aspekty praktyczne. Słuchacze zapoznają się z metodami pracy stosowanymi wobec nadpobudliwych dzieci. Omówione zostaną typowe problemy związane z nadpobudliwością dziecięcą, dotyczące nie tylko dziecka, ale jego otoczenia społecznego; kolegów, rodziców, nauczycieli.

 

Warsztaty to praktyczna wiedza i konkretne wskazówki, a oprócz tego potrzebne wsparcie.

W trakcie treningu uczestnicy będą mogli nabyć wiele cennych umiejętności, które przydadzą się w budowaniu relacji rodzinnych opartych na szacunku i współpracy.

 

Na warsztatach m.in. dowiesz się jak:
*lepiej radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym,
*rozmawiać z innymi ludźmi bez stresu wyjaśniając temat nadpobudliwości,
*reagować na objawy
*rozumieć dziecko
*nie obarczali się poczuciem winy
*podnieść jakość życia dziecka i rodziny
*poprawić relacje w rodzinie

*przywoływać uwagę, jak wydawać skuteczne polecenia i jak doprowadzić do wykonania przez dziecko złożonych zadań

*jak podnieść samoocenę dziecka i sprawić, aby uwierzyło we własne możliwości

 

Z czego składają się warsztaty?

Szkolenie składa się z 6 spotkań, raz na dwa tygodnie tygodniu, każde spotkanie trwa po 3 godziny lekcyjne. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej w małej kameralnej grupie 10 osobowej.  Spotkania odbywać się będą w piątki od godz. 15:00. Terminy spotkań: 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 17.03 i 31.03

 

Program:

 1. Wykład wstępny na temat ADHD.
 2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 3. Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
 4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
 6. Nagradzanie pozytywnych zachowań
 7. Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad
 8. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 9. Wprowadzenie systemów żetonowych.
 10. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 11. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

 

Organizator CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ w Łapach.

Zapisy pod nr telefonu:

CENTRUM AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ: 570 900 222

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH w ŁAPACH: 85 833 50 20

Warsztaty poprowadzi Agata Kumaniecka – jest absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii i roczny kurs psychoterapii dzieci i młodzieży. Pracują jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim oraz jako psychoterapeuta w prywatnym gabinecie w Białymstoku. Przez kilkanaście lat pracowałam w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży  Eureka w Białymstoku.

 

Trzy logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny