Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

23/12/2022

Z okazji radości przyjścia Jezusa na świat,
chcielibyśmy życzyć aby błogosławieństwo jakie z Nim się pojawia spływało na Was wszystkich każdego dnia.
Życzymy, by te Święta były pogodne i rodzinne,
by uczuć, które łączą było zdecydowanie więcej niż tych, które dzielą,
a to, co się wydarzy w Nowym Roku, by dawało nadzieję.
Przede wszystkim, korzystając z tej okazji, chcielibyśmy podziękować Wszystkim, którzy razem z Nami pracują na lepsze jutro i dziś, że jesteście z nami, że nas wspieracie i czynicie dobro dla naszej społecności.

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Łapach