Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

08/03/2024

ℹ️Burmistrz Krzysztof Gołaszewski zaprasza do współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Łapach przedstawiciela organizacji pozarządowej. Zadaniem członka będzie współpraca z innymi przedstawicielami instytucji wchodzącymi w skład ZI.✅

ℹ️ZI działa na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Łapy i realizuje Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Funkcja członka Zespołu Interdyscyplinarnego jest bezpłatna❗️

ℹ️Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.📞 85 833 50 22 lub drogą mailową 📧a.mazur@cuslapy.pl

📑Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 🗓31.03.2024r.❗️