Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

27/02/2023

Refundacja podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Centrum Usług Społecznych w Łapach informuje, że odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Zwrot podatku VAT za paliwo gazowe można otrzymać jeśli:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  • podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
 • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • jest się odbiorcą paliwa gazowego, tj. ponosi się koszty jego zakupu zgodnie z fakturą

Wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego można złożyć, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o refundację podatku VAT można złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub
w terminie 30 dnia od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Prawo do refundacji przysługuje jeśli:

 • przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa jednoosobowego nie jest wyższy niż 2100 zł lub
 • przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

 

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę