Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Nr telefonu

85 7152550

Email

kontakt@cuslapy.pl

Lokalizacja

Główna 50, Łapy

Najnowsze informacje

Zarządzenie Burmistrza Łap nr 25.2024 z dnia 05.03.2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Łap nr 25.2024 z dnia 05.03.2024 r.

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Łap w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Łapy na lata2024-2030.   Zarządzenie Burmistrza Łap nr 25.2024 z dnia 05.03.2024 r....

23 lutego Międzynarodowy Dzień Pomocy Osobom Potrzebującym

23 lutego Międzynarodowy Dzień Pomocy Osobom Potrzebującym

23 lutego Międzynarodowego Dnia Pomocy Osobom Potrzebującym! To doskonała okazja, aby okazać wsparcie i empatię osobom potrzebującym naszej pomocy. Poznaj historie ludzi, którzy dzięki pomaganiu innym, zmienili swoje życie na lepsze. Włącz się do akcji charytatywnych...

Zarządzenie Burmistrza Łap nr 25.2024 z dnia 05.03.2024 r.

Informacja o postępowaniu

Szanowni Państwo,   Centrum Usług Społecznych w Łapach informuje, że postępowanie, pn. „Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością na terenie gminy Łapy – edycja 2024” jest przeprowadzane za pomocą platformy zakupowej Open Nexus. Platforma zakupowa...

Zarządzenie Burmistrza Łap nr 25.2024 z dnia 05.03.2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Centrum Usług Społecznych w Łapach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby...

Zarządzenie Burmistrza Łap nr 25.2024 z dnia 05.03.2024 r.

Informacja o postępowaniu

Szanowni Państwo,   Centrum Usług Społecznych w Łapach informuje, że postępowanie, pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - na terenie gminy Łapy” jest przeprowadzane za pomocą...